Innowacyjna dydaktyka języka angielskiego

Międzynarodowy zespół wykładowców. Program studiów oparty na najnowszych trendach w edukacji językowej. Studia o profilu praktycznym. Zajęcia prowadzone w trybie online.

Czytaj więcej

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia 1. Ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia na kierunku/kierunkach (należących do dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo): filologia angielska, filologia ze specjalnością filologia angielska, lingwistyka stosowana z językiem angielskim lub, na innych kierunkach studiów oraz potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub, na innych kierunkach i formach kształcenia nadających […]

Czytaj więcej

Strona główna